Søgne og Sogndalen Knivmakerlaug arbeider for å ivareta knivmakertradisjon. Vi utveksler idéer og ferdigheter medlemmene imellom. Vi har nå 50 medlemmer, medlemmene er i spredt alder. Vi holder til på Porsmyr Bygdetun, hvor vi har egnede lokaler og verksteder. Vi har også smie, hvor vi har 2 esser. 1 koll-esse og 1 gass-esse. Her møtes vi tirsdager fra 18:00 - 21:00. Vi følger skolens arbeidsår.

 

 

 

Kontakt oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.